3d大本营走势图:3D走势图,福彩3D走势图,福彩3D走势图带连线,3的走势图,3D连线走势图,福彩3D走势图大全。
当前位置:首页 > 3d大本营走势图 > 福彩3D走势图
【3d大本营走势图-3D走势图大全】福彩3D走势图带连线提供:3D走势图,福彩3D走势图,3D走式,3的走势图,3dzoushitu等福彩3D走势图大全,每日18:30分准时更新3D试机号,21:15分准时更新3D走势图开奖号,更多的福彩3d走势图免费图表欢迎大家参考。

【福彩3d奇偶走势图】福彩3D走势图带试机号

期到 期 
期号 3D试机号 3D开奖号 类型 福彩3d奇偶走势图 福彩3d百位奇偶走势图 福彩3d十位奇偶走势图 福彩3d个位奇偶走势图
奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019078833046组六046046
2019079194539组六359539
2019080440341组六134341
2019081147431组六134431
2019082855871组六178871
2019083394982组六928982
2019084354978组六798978
2019085214505组三520505
2019086318283组六328283
2019087064174组六174174
2019088183936组六396936
2019089550450组六504450
2019090408789组六798789
2019091993526组六526526
2019092091630组六306630
2019093674258组六528258
2019094042891组六198891
2019095149935组六359935
2019096941066组三062066
2019097734243组六324243
2019098852087组六708087
2019099590738组六378738
2019100633487组六748487
2019101197559组三529559
2019102210559组三529559
2019103909750组六570750
2019104695593组六359593
2019105456382组六328382
2019106842040组三024040
2019107852177组三172177
2019108575515组三152515
预 选 号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预 选 号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预 选 号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 3D试机号 类型 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3D开奖号 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数
福彩3d奇偶走势图 福彩3d百位奇偶走势图 福彩3d十位奇偶走势图 福彩3d个位奇偶走势图

基本术语:

和值:开奖号码相加之和

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。

大小:约定56789为大、01234为小

大小:约定56789为大、01234为小

质合:约定12357为质,04689为合

组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799

组六:三个号码都不一样的组合,如:139

奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

和值:开奖号码相加之和

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

大单:579 大双:68 小单13 小双024

012路:0=0369 1=147 2=258

重号:前两期连续出现两次的号码。

奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间