3d大本营走势图:3D走势图,福彩3D走势图,福彩3D走势图带连线,3的走势图,3D连线走势图,福彩3D走势图大全。
当前位置:首页 > 3d大本营走势图 > 福彩3D走势图
【3d大本营走势图-3D走势图大全】福彩3D走势图带连线提供:3D走势图,福彩3D走势图,3D走式,3的走势图,3dzoushitu等福彩3D走势图大全,每日18:30分准时更新3D试机号,21:15分准时更新3D走势图开奖号,更多的福彩3d走势图免费图表欢迎大家参考。

【福彩3d奇偶走势图】福彩3D走势图带试机号

期到 期 
期号 3D试机号 3D开奖号 类型 福彩3d奇偶走势图 福彩3d百位奇偶走势图 福彩3d十位奇偶走势图 福彩3d个位奇偶走势图
奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2019162596033组三320033
2019163920894组六948894
2019164550951组六159951
2019165332883组三382883
2019166895531组六135531
2019167014813组六138813
2019168818061组六106061
2019169662060组三026060
2019170434578组六578578
2019171204661组三162661
2019172700416组六146416
2019173073846组六468846
2019174587848组三482848
2019175741464组三426464
2019176024501组六150501
2019177698061组六106061
2019178894796组六796796
2019179458402组六024402
2019180819926组六926926
2019181751168组六168168
2019182292351组六135351
2019183164729组六792729
2019184181060组三026060
2019185240194组六194194
2019186082157组六157157
2019187602112组三122112
2019188920446组三426446
2019189494317组六137317
2019190841464组三426464
2019191493287组六728287
2019192542746组六746746
预 选 号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预 选 号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预 选 号→ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 3D试机号 类型 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3D开奖号 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数 奇 数 偶 数
福彩3d奇偶走势图 福彩3d百位奇偶走势图 福彩3d十位奇偶走势图 福彩3d个位奇偶走势图

基本术语:

和值:开奖号码相加之和

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

跨度:开奖号码中最大号与最小号的差值。

大小:约定56789为大、01234为小

大小:约定56789为大、01234为小

质合:约定12357为质,04689为合

组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799

组六:三个号码都不一样的组合,如:139

奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

和值:开奖号码相加之和

遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。

大单:579 大双:68 小单13 小双024

012路:0=0369 1=147 2=258

重号:前两期连续出现两次的号码。

奇偶:用某数除以2,能整除为偶,反之为奇

连号:开奖号中有相邻的两个或多个号码

边号:也叫邻号,与上期开出的中奖号码加减余1的号码

区间:把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间